Gorenje

Tehnološko zahteven izdelek, ki je namenjen distribuciji po celem svetu.